Dokumentasjon fra forskningsprosjekt...

Klikk på foto

Kvenarkivet:

Samlingen inneholder dokumentasjon fra ulike forskningsprosjekt. Arkivet består særlig av intervjuer med informanter, korrespondanse og ulike rapporter. Alt materialet er samlet inn i perioden 1950 til 1990-tallet.

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=42433&p_lang=2&p_document_id=71383&p_dimension_id=88178